@article{Michalak:2018,
  author  = "B. Michalak",
  title   = "Międzyrzecki Rejon Umocniony - w oczekiwaniu na adaptacj i modernizacje",
  journal = "Budownictwo i Architektura",
  volume  = "Vol. 17",
  number  = "no. 1",
  pages   = "21--28",
  year    = "2018",
}