@article{Eckert:2018,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt). Historia do napisania od nowa",
  journal = "Budownictwo i Architektura",
  volume  = "Vol. 17",
  number  = "no. 1",
  pages   = "125--131",
  year    = "2018",
}