@article{Kleszcz:2018,
  author  = "J. Kleszcz and P. Kmiecik",
  title   = "Sposób prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych, a możliwości wykorzystania ich wyników w procesie projektowym na przykładzie byłego szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu",
  journal = "Budownictwo i Architektura",
  volume  = "Vol. 17",
  number  = "no. 1",
  pages   = "169--175",
  year    = "2018",
}