@article{Bryś:2018,
  author  = "G. Bryś and M. Kłapoć",
  title   = "Identyfikacja łączników elementów zewnętrznych w wybranych zewnętrznych ścianach systemu WK-70",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 3",
  pages   = "26--28",
  year    = "2018",
}