@article{Maciejko:2018,
  author  = "A. Maciejko and H. Borucińska-Bieńkowska and M. Strzelecki",
  title   = "Adaptacja hali targowej na Ośrodek Kultury w Lubartowie",
  journal = "Inżynieria i Budownictwo",
  number  = "nr 4",
  pages   = "196--199",
  year    = "2018",
}