@article{Dankowski:2018,
  author  = "M. Dankowski and A. Juszczyk",
  title   = "Problematyka rewitalizacji historycznych mostów sklepionych na przykładzie linii kolejowej z Sieniawy Żarskiej do Jasienia",
  journal = "Inżynieria i Budownictwo",
  number  = "nr 4",
  pages   = "204--206",
  year    = "2018",
}