@article{Grochowska:2018,
  author  = "E. Grochowska and J. Kaliszuk",
  title   = "Renowacje drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 3",
  pages   = "44--45",
  year    = "2018",
}