@article{Juszczyk:2018,
  author  = "A. Juszczyk",
  title   = "Problematyka rewitalizacji historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 3",
  pages   = "51--52",
  year    = "2018",
}