@article{Korentz:2018,
  author  = "J. Korentz",
  title   = "Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dĽwigarów dachowych",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 3",
  pages   = "53--54",
  year    = "2018",
}