@article{Nowogońska:2018,
  author  = "B. Nowogońska",
  title   = "Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 3",
  pages   = "57--58",
  year    = "2018",
}