@article{Kleszcz:2018,
  author  = "J. Kleszcz",
  title   = "Zwierzęta w miastach "niedostosowanych" (część 1)",
  journal = "Przegląd Komunalny",
  number  = "nr 3",
  pages   = "55--57",
  year    = "2018",
}