@article{Stankiewicz:2017,
  author  = "J. Stankiewicz and H. Bortnowska and B. Seiler",
  title   = "Zaangażowanie młodych uczestników rynku pracy w działalność organizacji pozarządowych jako czynnik sprzyjający rozwojowi kompetencji zawodowych (w świetle wyników badań)",
  journal = "General and Professional Education",
  number  = "no. 4",
  pages   = "36--42",
  year    = "2017",
}