@article{Ku╝mik:2017,
  author  = "M. Ku╝mik",
  title   = "Kary i nagrody stosowane przez rodzicˇw a samoocena m│odzie┐y",
  journal = "Psychologiczne Zeszyty Naukowe",
  number  = "nr 2",
  pages   = "197--206",
  year    = "2017",
}