@article{Hadzicka:2017,
  author  = "J. Hadzicka",
  title   = "Sprawozdanie z II Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej "Projekt: Mistrz"",
  journal = "Psychologiczne Zeszyty Naukowe",
  number  = "nr 2",
  pages   = "219--224",
  year    = "2017",
}