@article{Kleszcz:2018,
  author  = "J. Kleszcz",
  title   = "Miejskie kompostowanie",
  journal = "Energia i Recykling",
  number  = "nr 4",
  pages   = "49--51",
  year    = "2018",
}