@article{Kozioł:2018,
  author  = "J. Kozioł and M. Kozioł",
  title   = "Wykorzystanie odpadów, w tym odpadów powęglowych, do wytwarzania paliw alternatywnych",
  journal = "Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji",
  volume  = "Vol. 7",
  number  = "iss. 1",
  pages   = "350--359",
  year    = "2018",
}