@article{Wysokowski:2018,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Wspomnienie o zamiłowanym w mostach Profesorze Marku Łagodzie (1948-2018)",
  journal = "Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne",
  number  = "nr 2",
  pages   = "100--101",
  year    = "2018",
}