@article{Sadowska:2018,
  author  = "S. Sadowska and Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "O diagnozie z wykorzystaniem ICF jako podstawie organizowania pomocy osobom z niepełnosprawnością - między polityką, wiedzą naukową a praktyką",
  journal = "Niepełnosprawność : Uczen - Nauczyciel - Szkoła. Wzorce - rozwiązania. Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla systemu szkolnego",
  number  = "nr 29",
  pages   = "100--114",
  year    = "2018",
}