@article{Grochowska:2018,
  author  = "E. Grochowska",
  title   = "Skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej w budynku wielorodzinnym na przykładzie zastosowanego rozwiązania",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 5",
  pages   = "36--39",
  year    = "2018",
}