@article{Sobolewska-Poniedziałek:2017,
  author  = "E. Sobolewska-Poniedziałek",
  title   = "Dobrostan finansowy osób w dojrzałym i starszym wieku w wybranych krajach Unii Europejskiej",
  journal = "Ekonomia : Wroclaw Economic Review : Acta Universitatis Wratislaviensis",
  number  = "No. 23/4",
  pages   = "95--109",
  year    = "2017",
}