@article{Niewiadomska:2017,
  author  = "A. Niewiadomska",
  title   = "Przyczyny wykluczenia osób starszych z rynku pracy w Polsce",
  journal = "Ekonomia : Wroclaw Economic Review : Acta Universitatis Wratislaviensis",
  number  = "No. 23/4",
  pages   = "111--124",
  year    = "2017",
}