@article{Rapp:2018,
  author  = "K. Rapp",
  title   = "Sprawozdanie z konferencji naukowej Reformation - zwischen Gewinn und Verlust. Retrospektive - Revision - Redefinition. Reformacja - spór o dziedzictwo. Retrospektywa - Rewizja - Redefinicja. Zielona Góra, 13-15 października 2017 roku ",
  journal = "Orbis Linguarum",
  volume  = "vol.47",
  pages   = "479--486",
  year    = "2018",
}