@article{Zegzuła-Nowak:2018,
  author  = "J. Zegzuła-Nowak",
  title   = "Jan Łukasiewicz jako nauczyciel, mentor i inspirator twórczej aktywności Mieczysława Wallisa",
  journal = "Studia z Historii Filozofii",
  number  = "2 (9)",
  pages   = "69--90",
  year    = "2018",
}