@article{Ilciów:2017,
  author  = "A. Ilciów",
  title   = "W poszukiwaniu smart obywatela. Analiza realizacji koncepcji smart city w Polsce",
  journal = "Acta Politica Polonica",
  number  = "nr 4",
  pages   = "33-45",
  year    = "2017",
}