@article{Farnicka:2018,
  author  = "M. Farnicka and I. Nowosad and R. Socha",
  title   = "O możliwości zastosowania kategorii dobrostanu nauczycieli i zaangażowania w pracę w badaniach szkoły jako efektywnej organizacji ",
  journal = "Edukacja Humanistyczna",
  volume  = "vol. 38",
  number  = "nr 1",
  pages   = "69- 86",
  year    = "2018",
}