@article{Dudek:2018,
  author  = "A. Dudek and J. Patalas-Maliszewska",
  title   = "System informatyczny wspomagający ocenę wiedzy pracowników na przykładzie działu serwisowego",
  journal = "e-mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową",
  number  = "nr 1",
  pages   = "63--73",
  year    = "2018",
}