@article{Korbicz:1998,
  author  = "J. Korbicz",
  title   = "Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w diagnostyce procesow przemysłowych",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 4",
  pages   = "129--133",
  year    = "1998",
}