@article{Kozłowska:2018,
  author  = "M. Kozłowska and A. Famuła-Jurczak and G. Hryniewicz",
  title   = "Dziecięcy mutyzm wybiórczy - studium",
  journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy",
  number  = "nr 27",
  pages   = "203--214",
  year    = "2018",
}