@article{Ociepa:2018,
  author  = "M. Ociepa and M. Jenek and M. Zhbankova",
  title   = "Analiza wpływu powłok przeciwzużyciowych na ostrzach skrawających na stan warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stali C45",
  journal = "Mechanik",
  volume  = "nr 8-9",
  pages   = "698--700",
  year    = "2018",
}