@article{Hawrysz:2018,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "XVI-wieczny dyskurs polemiczny w świetle pism Grzegorza Pawła z Brzezin",
  journal = "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza",
  volume  = "vol. 25 (45)",
  number  = "nr 1",
  pages   = "45--59",
  year    = "2018",
}