@article{Kaczurak - Kozak:2017,
  author  = "M. Kaczurak - Kozak",
  title   = "Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy",
  journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
  volume  = "4 (88)",
  number  = "cz. 1",
  pages   = "97--104",
  year    = "2017",
}