@article{Kaczurak - Kozak:2016,
  author  = "M. Kaczurak - Kozak",
  title   = "Instytucje publiczne a obowiązek audytu wewnętrznego",
  journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
  volume  = "6 (84)",
  pages   = "185--193",
  year    = "2016",
}