@article{Leksycki:2018,
  author  = "K. Leksycki and E. Feldshtein",
  title   = "Struktura geometryczna powierzchni po toczeniu wykończeniowym stali martenzytycznej AISI 630",
  journal = "Mechanik",
  volume  = "nr 10",
  pages   = "865--867",
  year    = "2018",
}