@article{Sztwiertnia:2017,
  author  = "H. Sztwiertnia and A. Bator and F. Hayatli and M. Pietkiewicz and A. Wasińska",
  title   = "Nowe pozazimowe stwierdzenie nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w Sudetach",
  journal = "Kulon",
  number  = "nr 22",
  pages   = "145--147",
  year    = "2017",
}