@article{Borucińska-Bieńkowska:2018,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title   = "Ład energetyczny na etapie rozwiązań projektowych",
  journal = "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa",
  volume  = "R. 11",
  number  = "nr 1",
  pages   = "864--871",
  year    = "2018",
  note    = "[płyta CD ; Konferencja Naukowa Fundacja na rzecz Czystej Energii]",
}