@article{Walkowiak:2018,
  author  = "J. Walkowiak and W. Papacz and A. Czulak",
  title   = "Technologie wytwarzania elementów i podzespołów pojazdów samochodowych z kompozytów polimerowych",
  journal = "Lightweight - Composite Magazine",
  number  = "nr 1",
  pages   = "34--39",
  year    = "2018",
}