@article{Eckert:2018,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Kożuchów - historyczne miasto z przyszłością",
  journal = "Budownictwo i Architektura",
  volume  = "Vol. 18",
  number  = "nr 2",
  pages   = "65--80",
  year    = "2018",
}