@article{Mężyk:2018,
  author  = "O. Mężyk and M. Doligalski and R. Rybski",
  title   = "Moduły nawigacji satelitarnej jako referencyjne źródło czasu w aplikacjach z ograniczonym źródłem energii",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  volume  = "R. 94",
  number  = "nr 11",
  pages   = "121--121",
  year    = "2018",
}