@article{Dmuch:2018,
  author  = "G. Dmuch",
  title   = "Mistrz w oczach swoich kontynuatorów. Filozofia Kazimierza Twardowskiego w interpretacji Zbigniewa Jordana",
  journal = "Filo-Sofija",
  volume  = "vol. 18",
  number  = "no 40",
  pages   = "177--188",
  year    = "2018",
}