@article{Hawrysz:2018,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Językowe mechanizmy apoteozy walki o niepodległość we wspomnieniach uczestniczek I wojny światowej (w kontekście pamięci zbiorowej)",
  journal = "Roczniki Humanistyczne",
  number  = "nr 66/6",
  pages   = "43--55",
  year    = "2018",
}