@article{Zarębska:2018,
  author  = "J. Zarębska and A. Zarębski",
  title   = "Edukacja ekologiczna wobec wyzwań gospodarki o obiegu zamknietym",
  journal = "General and Professional Education",
  number  = "no. 2",
  pages   = "28--34",
  year    = "2018",
}