@article{Gorbaniuk:2018,
  author  = "O. Gorbaniuk and A. Ivanova",
  title   = "Język jako źródło wiedzy o różnicach indywidualnych",
  journal = "Nauka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "7--26",
  year    = "2018",
}