@article{Hawrysz:2018,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Status i prestiż oświeceniowej polszczyzny w świetle uwag Adama Kazimierza Czartoryskiego",
  journal = "Forum Lingwistyczne",
  number  = "nr 5",
  pages   = "27--37",
  year    = "2018",
}