@article{Sapeńko:2018,
  author  = "R. Sapeńko",
  title   = "Myślenie artystyczne i myślenie mityczne",
  journal = "Rocznik Lubuski",
  volume  = "tom 44",
  number  = "nr 2",
  pages   = "179--193",
  year    = "2018",
}