@article{Idzikowski:2018,
  author  = "B. Idzikowski and E. Mianowska",
  title   = "Edukacja kulturowa w opinii jej realizatorów - uczestników warsztatów w ramach projektu "Kultura tędy"",
  journal = "Rocznik Lubuski",
  volume  = "tom 44",
  number  = "nr 2",
  pages   = "227--242",
  year    = "2018",
}