@article{Ku¼mik:2018,
  author  = "M. Ku¼mik",
  title   = "Ocena przygotowania przysz³ych pedagogów szkolnych w perspektywie aktualnych badań",
  journal = "Rocznik Lubuski",
  volume  = "tom 44",
  number  = "nr 2",
  pages   = "243--254",
  year    = "2018",
}