@article{Kroczak:2018,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Staroruskie motywy w twórczo¶ci Pawła Florenskiego (1882-1937)",
  journal = "Konątantinove listy = Constantine's Letters",
  volume  = "vol. 11",
  number  = "iss. 2",
  pages   = "179--189",
  year    = "2018",
}