@article{Nowosad:2018,
  author  = "I. Nowosad and M. Farnicka",
  title   = "Znaczenie dobrostanu nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły. Implikacje badawcze",
  journal = "Przegląd Badań Edukacyjnych",
  volume  = "Vol. 2",
  number  = "No. 27",
  pages   = "147--166",
  year    = "2018",
}