@article{Stec:2018,
  author  = "A. Stec",
  title   = "Ochrona danych osobowych w Lasach Państwowych",
  journal = "Lasy : Biuletyn Informacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku",
  number  = "nr 23",
  pages   = "8",
  year    = "2018",
}