@article{Stec:2018,
  author  = "A. Stec",
  title   = "Ochrona danych osobowych poprzez nowe formy ewidencjonowania dokumentacji pracowników",
  journal = "Lasy : Biuletyn Informacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku",
  number  = "nr 24",
  pages   = "21",
  year    = "2018",
}